صفحه خبر
تقدیر از اولین پیشکسوت زن صنعت چاپ ایران
1398-02-16

در پانزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ کشور، از ساریه زیبانگار (همسر مرحوم زمینی) به عنوان اولین زن پیشکسوت صنعت چاپ ایران تقدیر شد.